Hopp til innhold

Tirsdag den 13. oktober hadde vi møte med Knut Meinert Kiplesund, som er rådgiver ved Kommunedirektørens fagstab.

Fra venstre; Knut Meinert Kiplesund og vår daglig leder Gunnar Wæthing.

Samtalen var fin, mye om nettverksbygging – og det å hjelpe mennesker. Finne muligheter for å bygge en bru, som gjør at man i fellesskap kan hjelpe hverandre til å nå målene og det fine er at det skaper vinn-vinn situasjoner for alle involverte.

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner, som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt, enn vi makter alene.

Torsdag den 1. oktober hadde vi møte med Helsefaglig rådgiver Therese Svendsen, avdeling for forskning, innovasjon og utdanning på St. Olavs Hospital.

Bilde fra høyre; Helsefaglig rådgiver Therese Svendsen fra St. Olav og vår daglig leder Gunnar Wæthing.

Tema under møtet var om tegnspråktolk på sykehus, der vi informerte om tilbakemeldinger fra brukere, om mangelfullt tilbud på tegnspråktolk ved St. Olavs hospital.

Vi var enig i at pandemien (Covid-19) har gitt ekstra store utfordringer for sykehus, tolketjenesten og ikke minst for brukere!

Det var god tone under møtet, at vi ble enig om å ta nytt møte om ikke så lenge.

Denne uken kjører Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i samarbeid med Norges Døveforbund et lynkurs i tegnspråk, på Facebook og Instagram! Her lærer du noen setninger det er praktisk å kunne:

Onsdag den 23. september på tegnspråkdagen hadde vi møte med Audun Lønmo Knudsrød, som er nestleder i Trondheim Arbeiderparti.

Tema under møtet var om Trondheim Døveforening sin økonomi og visjon. Det var godt å kjenne at vi ble hørt!

Bildet fra venstre; Daglig leder Gunnar Wæthing, Audun Lønnmo Knudsrød, Marita Løkken og styreleder Tore Solem.

Vi takker Marita Løkken for hennes initiativ til samtalen.