Hopp til innhold

Agnes Stueflaten og Ann Kristin Malmquist - Bildet ble tatt av Norges Døveforbund.

– Jeg er veldig glad for å dele ut prisen til Ål folkehøyskole og kurssenter. Det sier mye om skolens status når Ål nærmest er et eget begrep i tegnspråksamfunnet. På Ål er det norsk tegnspråk som er normen, og det er hørende som ikke har tegnspråk som førstespråk, som må jobbe for å forstå og kommunisere. Det gleder meg at det finnes slike arenaer der det er helt naturlig for tegnspråkbrukere å bruke førstespråket sitt, sier Åse Wetås, direktør i Språkrådet.

Fin sted, med mange muligheter med mestring, identitet og nettverksbygging. Anbefales å klikke på linken; http://www.al.fhs.no/

Den internasjonale uke for døve (IWD) er et initiativ fra World Federation of the Deaf (WFD) og ble først lansert i 1958 i Roma, Italia. Det feires årlig av det globale døvesamfunnet i løpet av den siste hele uken i september, for å feire den samme måneden den første verdenskongressen i WFD ble avholdt.

Tegnspråk er en visuell kommunikasjonsform som benyttes av døve, tunghørte og hørende. Det eksisterer mer enn 300 ulike tegnspråk, og det finnes også et felles internasjonalt tegnspråk. På verdensbasis er det rundt 70 millioner døve mennesker i følge Verdensforbundet for døve (WFD). For personer som er døve eller har annen hørselshemming er tidlig tilgang på tegnspråk og tjenester på tegnspråk avgjørende for vekst og utvikling. For å kunne nå bærekraftsmålene må tjenester som god utdanning være tilgjengelig for døve.

Temaet for denne internasjonale uken for døve i 2020 er «Bekreftelse av døves menneskers rettigheter».

I år ønsker vi at alle interessenter skal forene seg for å støtte behovet for å sikre og fremme menneskerettighetene til døve! Bekreft din støtte for fulle menneskerettigheter for alle tegnspråkbrukere ved å signere WFD-charteret om tegnspråklige rettigheter for alle; www.wfdeaf.org/charter/

Takk!

Styremedlem Signe Sæther Bekkvik og daglig leder Gunnar Wæthing deltok på Digital konferanse torsdag 17. september 2020. Tusen takk til Trondheim Døvekirken for lån av møterom, med storskjerm.

Temaet under digital konferansen var Bruker og Etat møtes 2020 - Hvordan har vi møtt utfordringene koronasituasjonen har gitt oss? Perspektiv fra brukerside og etatside.

Konferansen ble tolket og tekstet.

Gjennomgangstonen i seminaret var utfordringene som stod i kø, det som kom frem som for oss som var viktig for oss, tall for antall konsultasjoner for 2020 frem til 20. september var 42 000 videokonsultasjoner og for året 2019 var det kun 12 videokonsultasjoner. For de som er interessert i å vite hva som ble sagt, se under.

Vi tar ansvar, så i dag fredag den 11. september laget vi egen munnbind her på Trondheim Døveforening. ?

Noe av det enkleste du kan gjøre er å bruke munnbind og sammen er vi sterke! Munnbindbruk er et enkelt og effektivt tiltak mot smittespredning!

Kurset er arrangert av Tegnspråklige Frivilligsentral Trondheim, i samarbeid med Trondheim Døvekirken og oss i Trondheim Døveforening.

Vi alle ønsker deg og dine god helg!

Tema;

1. Forslag til tema under medlemkvelder.
2. Eventuelt.

Påmelding via sms; 97 11 58 38

Av hensyn til smittevernrestriksjoner er det plass til kun 28 personer.
Sammen skal vi komme over Covid-19 pandemien, hvis alle følger de retningslinjene FHI gir;

➡️ Vask hendene.
➡️ Hold 1 meters avstand.
➡️ Hold deg hjemme når du er syk.

Dugnad mot smitte, sammen er vi sterke!