Hopp til innhold

Trondheim Døveforening søker daglig leder på åremål

Stillingsbeskrivelse:
Trondheim Døveforening søker en daglig leder som kan motivere og lede organisasjonen sammen med dyktige og engasjerte ansatte, medlemmer og frivillige. Daglig leder vil få det overordnet ansvar for den daglige driften og for at det drives i samsvar med lov, forskrifter og gjeldende avtaler. Daglig leder har personalansvar for de ansatte og for oppfølging av underavdelingene. Styret i Trondheim Døveforening er daglig leders nærmeste overordnede. Reisevirksomhet må medregnes. Stillingen er på åremål, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Trondheim.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for den daglige driften etter avtale med styret
 • Representere foreningen og bygge nettverk
 • Ivareta foreningens interesser og rapportere til styret
 • Skrive prosjektsøknader og følge opp

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Som person er du strukturert, målbevisst, arbeidsom og selvstendig. Du har et ønske om å løfte opp døveforeningen og informere om foreningens virke. Du brenner for kunnskapsarbeid og formidling, og ser muligheter for videreutvikling av foreningens arbeid
 • Må kunne flytende tegnspråk og norsk skriftlig
 • Kjennskap til døves kultur og historie
 • Personlige egenskaper og egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom kl. 09:00 og 15:00
 • Lønn etter avtale
 • Åremål, lengde etter avtale

Om arbeidsgiver:

Trondheim Døveforening (TDF) er en forening stiftet av og for døve og tegnspråklige. Vi er underordnet Norges Døveforbund og deres visjon er: «Et samfunn der vi har alle muligheter». Trondheim Døveforening bestreber seg for å oppnå visjonen i Trondheim og Trøndelag. Vi arbeider interessepolitisk og representerer i brukerråd og samarbeid med det offentlige. Vi har blant annet fått etablert tegnspråklige arbeidsplasser ved Prima AS og er nå i dialog med kommunen om fritidskontakt til tegnspråklige ungdommer. Videre får vi tilskudd til tiltak for helse, kultur og samfunnsdeltakelse.

Da vi har hatt en markant økning i antall henvendelser og arbeidsoppgaver, er det behov for å styrke administrasjonen med ansettelse av en daglig leder. Vårt mål er å synliggjøre døve og hørselshemmede som minoritet i samfunnet og deres rettigheter. Videre ønsker vi å gjøre tegnspråk tilgjengelig som språk for alle ved å tilby et tegnspråklig møtested og tegnspråkkurs. Vi arbeider for å få tegnspråk inn i det offentlige, som tegnspråktolket offentlige arrangementer. Vi ønsker å være en ressurs for alle, både våre medlemmer og for innbyggere i Trondheim og Trøndelag. Vi ønsker å bygge et godt samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og andre samarbeidspartnere.

Hjemmeside: www.trondheimdf.no  
Facebook: «Trondheim Døveforening»
Adresse: Klostergata 60, 7030 Trondheim

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Solveig Fremstad
Sekretær, ansatt
Mobil: 97 11 58 38
E-post: solveig.fremstad@trondheimdf.no

Annbjørg Horgar
Nestleder i styret
Mobil: 926 11 576
E-post: a.horgar@gmail.com

Søknadsfrist: 10.05.2020
Tiltredelse: Etter avtale
Søknad og CV sendes på e-post til post@trondheimdf.no  

Døve oppfordres til å søke.

Informasjon fra NAV

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hva-har-du-vansker-med/nyttig-a-vite/korona-informasjon-fra-nav-hjelpemiddelsentral

Oppmøtetolk

Oppmøtetolk brukes kun på oppdrag der det er helt nødvendig. Hvilke oppdrag dette er, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men kan typisk handle om liv og helse, og der man ikke har mulighet for å benytte fjerntolking. Dette skal vurderes strengt for å hindre at tolkene blir smittebærere og for å sikre at vi har beredskap på tolking i akutte eller helt nødvendige situasjoner.

Informasjon til tolkebestillere i Trøndelag

 • Vi tilbyr tolk via skjerm - fjerntolk

Vi gir informasjon om hvordan bruke fjerntolk

Vi oppfordrer tolkebrukere å bestille fjerntolk for å teste at det fungerer

 • Akuttvakt telefon/sms er åpen som vanlig
 • Billedtolk har utvidet åpningstiden til 08.00 – 24.00

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/tjenester-og-produkter/bildetolktjenesten

Tolketjenesten i Trøndelag

Åpningstid 08.00 – 15.30 mandag - fredag

E-post: nav.tolketjenesten.trondelag@nav.no

SMS: 952 85 381

Nettbestilling: www.nav.no/tolkebestilling

Tlf: 40 70 28 16

Bildetolk: https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/tjenester-og-produkter/bildetolktjenesten

Akutt tolketjeneste tlf/sms 958 35 201

Denne situasjonen varer frem til 13.april eller til at myndighetene bestemmer noe annet

Ta kontakt om dere har spørsmål om tolketjeneste

Med vennlig hilsen

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

facebook-icon

Følg oss på Facebook

facebook.com/navhmstrl

Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim hjelper deg

Trondheim Døveforening har sin egen frivilligsentral, Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim.

• Trenger du hjelp til matinnkjøp, henting eller andre ting fordi du er satt i karantene, er i risikogruppa eller forhindret av andre grunner, ta kontakt!

• Vil du stille som frivillig og hjelpe til, ta kontakt!

Døveforeningen og frivilligsentralen har stengt kontor pga. koronaviruset, ta kontakt på post@tegnspraklig.frivilligsentral.no eller 90899085.

Nettside: https://tegnspraklig.frivilligsentral.no/

FB-side: https://www.facebook.com/groups/1543926619188131/?ref=share