Hopp til innhold

TDF har en ungdomsklubb for ungdom mellom 13 og 26 år, Trondheim Døves Ungdomsklubb (TDUK). Klubben er ledet og drevet av ungdommene selv med støtte av styret.

Vi har fått midler av Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune for å kunne ansette en barne- og ungdomskonsulent i 20% prosjektstilling over en periode fra høsten 2020 til våren 2021, med muligheter for forlengelse.

For fullstendig informasjon om stillingen les vår annonse på arbeidsplassen.no eller last ned i PDF/Word. Annonsen kommer også på trykk i neste nummer av Døves Tidsskrift. Søknadsfrist 1. august 2020.

Arbeidsplassen.no: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/4417b22a-85f3-41ef-92c2-043201cf6e43

Informasjon fra fra Norges Døveforbund:

I sommer 2019 endret HoT retningslinjer i tolketjenesten, og vi fra NDF fikk mange henvendelser fra våre medlemmer om mangel på dekning av tolk. Flere mente at tilgangen til tolk har blitt verre.

Har du bestilt tolk i perioden fra 1. august 2019 – 29. februar 2020?

Vi fra NDF har opprettet et undersøkelse, og håper at du vil legge inn dine opplevelser med tolketjenesten. Du kan legge til flere hendelser. Beskriv når du bestilte, og hva du bestilte tolk til. Vi beholder dine opplysninger fram til undersøkelsen er over.

NB! Denne undersøkelsen gjelder ikke for tolkebehov i corona-perioden. Grunnet de ekstraordinære tiltakene som har blitt igangsatt av Regjeringen, har dette selvfølgelig påvirket NAV Tolketjenesten HoT og deres muligheter til å sette tolker til oppdrag.

Denne spørreundersøkelsen tar derfor ikke med tall fra perioden etter 29. februar 2020.

https://forms.gle/icTt8nDY1gbLRsVs8

Trondheim Døveforening ønsker å dele viktig informasjon. Styret hadde møte hvor det ble vedtatt at Trondheim Døveforening skal stenges fra i dag og til etter påsken, det vil si frem til 13. april.

Det betyr at alle arrangementer av underavdelingene og frivilligsentralen avlyses. Før påsken, fredag den 3. april vil styret foreta ny vurdering av hvordan det blir for 14. april og senere.

Det betyr også at årsmøtet den 21. mars utsettes, foreløpig er det utsatt til 25. april. Medlemskvelden er avlyst.

Årsaken til dette er for å forebygge smittespredning. Vi har medlemmer der mange er eldre og mange som har hjerte- og lungesykdommer, og diabetes. Disse er i risikogruppen. Videre er vårt lokale lite og trangt slik at det er lett å smitte hverandre. For det tredje mangler vi skikkelige rutiner for renhold. Til slutt, informasjon i samfunnet har vært altfor dårlig. Hittil er lite informasjon tolket eller gitt på tegnspråk, det er vanskelig å vite hvordan vi døve kan kontakte legevakten. Det at vi møter hindringer er også en risiko.

Trondheim Døveforening beklager og håper på forståelse. I tillegg ber vi dere å følge med på nyhetene. FHI har utarbeidet liste med råd til hva vi bør gjøre, vi må følge disse. Viktig er å vaske hendene og unngå hudkontakt som klem. Vær forsiktig med å gå i store folkemengder. Dere kan sende e-post om det er noe dere lurer på.

Norges Døveforbund følger Folkehelseinstituttets anbefalinger og stenger derfor sitt kontor i Oslo sentrum fra og med i morgen 12. mars til og med 31. mars.

Dette fordi det er påvist koronasmitte i kollektiv transport og kontoret ligger veldig sentralt i byen. NDF ønsker derfor å sikre sine ansatte og besøkende ved å stenge kontoret. Ansatte som reiser kollektivt tar hjemmekontor.

For mer informasjon, les denne meldingen fra NDF

NDF kontor stengt fra 12. mars til 31. mars