Hopp til innhold

Informasjon fra NAV

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hva-har-du-vansker-med/nyttig-a-vite/korona-informasjon-fra-nav-hjelpemiddelsentral

Oppmøtetolk

Oppmøtetolk brukes kun på oppdrag der det er helt nødvendig. Hvilke oppdrag dette er, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men kan typisk handle om liv og helse, og der man ikke har mulighet for å benytte fjerntolking. Dette skal vurderes strengt for å hindre at tolkene blir smittebærere og for å sikre at vi har beredskap på tolking i akutte eller helt nødvendige situasjoner.

Informasjon til tolkebestillere i Trøndelag

  • Vi tilbyr tolk via skjerm - fjerntolk

Vi gir informasjon om hvordan bruke fjerntolk

Vi oppfordrer tolkebrukere å bestille fjerntolk for å teste at det fungerer

  • Akuttvakt telefon/sms er åpen som vanlig
  • Billedtolk har utvidet åpningstiden til 08.00 – 24.00

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/tjenester-og-produkter/bildetolktjenesten

Tolketjenesten i Trøndelag

Åpningstid 08.00 – 15.30 mandag - fredag

E-post: nav.tolketjenesten.trondelag@nav.no

SMS: 952 85 381

Nettbestilling: www.nav.no/tolkebestilling

Tlf: 40 70 28 16

Bildetolk: https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/tjenester-og-produkter/bildetolktjenesten

Akutt tolketjeneste tlf/sms 958 35 201

Denne situasjonen varer frem til 13.april eller til at myndighetene bestemmer noe annet

Ta kontakt om dere har spørsmål om tolketjeneste

Med vennlig hilsen

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

facebook-icon

Følg oss på Facebook

facebook.com/navhmstrl

Informasjon fra fra Norges Døveforbund:

I sommer 2019 endret HoT retningslinjer i tolketjenesten, og vi fra NDF fikk mange henvendelser fra våre medlemmer om mangel på dekning av tolk. Flere mente at tilgangen til tolk har blitt verre.

Har du bestilt tolk i perioden fra 1. august 2019 – 29. februar 2020?

Vi fra NDF har opprettet et undersøkelse, og håper at du vil legge inn dine opplevelser med tolketjenesten. Du kan legge til flere hendelser. Beskriv når du bestilte, og hva du bestilte tolk til. Vi beholder dine opplysninger fram til undersøkelsen er over.

NB! Denne undersøkelsen gjelder ikke for tolkebehov i corona-perioden. Grunnet de ekstraordinære tiltakene som har blitt igangsatt av Regjeringen, har dette selvfølgelig påvirket NAV Tolketjenesten HoT og deres muligheter til å sette tolker til oppdrag.

Denne spørreundersøkelsen tar derfor ikke med tall fra perioden etter 29. februar 2020.

https://forms.gle/icTt8nDY1gbLRsVs8

Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim hjelper deg

Trondheim Døveforening har sin egen frivilligsentral, Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim.

• Trenger du hjelp til matinnkjøp, henting eller andre ting fordi du er satt i karantene, er i risikogruppa eller forhindret av andre grunner, ta kontakt!

• Vil du stille som frivillig og hjelpe til, ta kontakt!

Døveforeningen og frivilligsentralen har stengt kontor pga. koronaviruset, ta kontakt på post@tegnspraklig.frivilligsentral.no eller 90899085.

Nettside: https://tegnspraklig.frivilligsentral.no/

FB-side: https://www.facebook.com/groups/1543926619188131/?ref=share

Trondheim Døveforening ønsker å dele viktig informasjon. Styret hadde møte hvor det ble vedtatt at Trondheim Døveforening skal stenges fra i dag og til etter påsken, det vil si frem til 13. april.

Det betyr at alle arrangementer av underavdelingene og frivilligsentralen avlyses. Før påsken, fredag den 3. april vil styret foreta ny vurdering av hvordan det blir for 14. april og senere.

Det betyr også at årsmøtet den 21. mars utsettes, foreløpig er det utsatt til 25. april. Medlemskvelden er avlyst.

Årsaken til dette er for å forebygge smittespredning. Vi har medlemmer der mange er eldre og mange som har hjerte- og lungesykdommer, og diabetes. Disse er i risikogruppen. Videre er vårt lokale lite og trangt slik at det er lett å smitte hverandre. For det tredje mangler vi skikkelige rutiner for renhold. Til slutt, informasjon i samfunnet har vært altfor dårlig. Hittil er lite informasjon tolket eller gitt på tegnspråk, det er vanskelig å vite hvordan vi døve kan kontakte legevakten. Det at vi møter hindringer er også en risiko.

Trondheim Døveforening beklager og håper på forståelse. I tillegg ber vi dere å følge med på nyhetene. FHI har utarbeidet liste med råd til hva vi bør gjøre, vi må følge disse. Viktig er å vaske hendene og unngå hudkontakt som klem. Vær forsiktig med å gå i store folkemengder. Dere kan sende e-post om det er noe dere lurer på.