Kulturutvalget

Kulturutvalget arbeider med ulike kulturarrangementer og består av
Sissel O. Hegdahl (siss-hso@online.no) som samarbeider med Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim v/ Gerd Unni Rougnø (frivilligsentral@icloud.com).