Politisk utvalg

Mer informasjon kommer

Medlem: Jan Atle Fjelldalselv jan-atl@online.no 406 12 401
Medlem: Nora Sletteng nora@sletteng.org
Medlem: Tore Solem t-sole2@online.no 97 79 09 34
Medlem: Solveig Fremstad solvfre@online.no 900 78 209