Tolkeutvalget

Mer informasjon kommer

Leder: Charlotte Helene Agerup charlotteheleneagerup@gmail.com 97 15 58 11
Medlem: Nora M. Strand Sletteng nora@sletteng.org
Medlem: Rannveig Frøseth Sinkaberg rannsink@hotmail.com 952 63 939
Medlem: Sissel O. Hegdahl siss-hso@online.no
Medlem: Camilla Jøsang Vågen camjv1993@hotmail.com