Hopp til innhold

KODA-utvalget

KODA-utvalget har som mål å øke tegnspråktilbudet til KODA (Kids of Deaf Adult, barn av døve voksne) og å skape et møtested for foreldrene og foresatte. I første omgang arrangerer vi Barnetreff og kartlegger interessene. Vi oppfordrer medlemmene til å gi tilbakemelding eller innspill til KODA-utvalget under Barnetreff eller på e-post, se under.

E-post: kodatrondheimdf@gmail.com