Flere hadde problemer med å få fram tolking av bystyremøtet 26. januar. Vi sendte spørsmålet til Ressurssenter for Hørsel og Syn, da det var de som hadde annonsert tolking av direktestreamingen.

Fikk som svar at tolketjenesten ikke hadde klart å stille med mannskap til bystyremøtet 26. januar. Neste møte i bystyret er 14. mars. Kommunen regner med at det blir tolking av dette.

De vil informere bredt om tilbudet i forkant av dette møtet.

Til orientering.

Et foredrag av døvehistoriker Torbjørn Johan Sander.

2. februar kl. 13 - 14 i forelesningssal KA EA011, Arkitekt Christis gate.

Se oppslag: Nidarosdomen og de døve steinhuggerne, foredrag 02.02.17

Det samiske 100- årsjubileet feires 6. - 9 februar.

Se mer informasjon her:

http://www.tråante2017.no/

http://www.tråante2017.no/aktiviteter/jubileumsuken/

Følgende blir tegnspråktolket:

Lørdag 4. februar

Kl. 15.30: Utstillingsåpning på Sverresborg museum.

Åpent arrangement.

http://www.tråante2017.no/arrangement/utstillingsapning-sverresborg-2/1486222200

Mandag 6. februar

Kl. 10.30: 100 - årsmarkering ved Metodistkirken, Cicignons plass.

Åpent arrangement.

http://www.tråante2017.no/arrangement/100-arsmarkering-ved-metodiskirken/1486377000

Kl. 11.30: Åpningsseremoni, Torvet. Åpent arrangement.

http://www.tråante2017.no/arrangement/apningsseremoni/1486380600

Kl. 13.00: Jubileumsgudstjeneste, Nidarosdomen. Åpent arrangement.

http://www.tråante2017.no/arrangement/jubileumsgudstjeneste/1486386000

Tirsdag 7. februar

Kl. 12.00: Elsa Laula, Trøndelag Teater. NB: Til dette må man kjøpe billetter.

http://www.tråante2017.no/arrangement/elsa-laula/1486468800

Kl. 18.00: Musikkteateret "Fra Kautokeino til Kalvskinnet",

F.I. gamle rettsal på Kalvskinnet. NB: Til dette må man kjøpe billetter.

http://www.tråante2017.no/arrangement/musikkteateret-fra-kautokeino-til-kalvskinnet-2/1486490400

Onsdag 8. februar

Kl. 20.00: Elsa Laula, Trøndelag Teater. NB: Til dette må man kjøpe billetter.

http://www.tråante2017.no/arrangement/elsa-laula/1486584000

Aktivitetene ovenfor er som sagt tegnspråktolket. Dersom man

ønsker flere programmer tolket, må man selv bestille tolker.