Andre verv

Trondheim Døveforenings fond
Styreleder: Karl Robert Urgård kurgard@hotmail.com 92 63 44 81
Styremedlem: Arvid Støyva stoeyva@me.com 95 99 89 44
Vara: Trude Nilsen nilsentr@hotmail.com 92 43 47 57

Styremedlem: Øyvind Jakobsen hesjevik@live.no 94 05 61 51
Vara: Jan Atle Fjelldalselv jan-atl@online.no 406 12 401

Tilsynskomiteen
Medlem: Lasse Langeland lasselangeland82@hotmail.com 97 05 61 58
Medlem: Vilawan Wongkobnukul
Medlem: Ronny Øvrevoll

Vedtektkomiteen
Medlem: Hans Arne Sæves ha-ar@hotmail.no 41 25 45 89
Medlem: Arvid Støyva stoeyva@me.com 95 99 89 44
Medlem: Berit Emilie Sørnypan beritemilie@me.com 91 31 19 36

Valgkomiteen
Leder: Tore Solem t-sole2@online.no 97 79 09 34
Medlem: Karl Olav Kristiansen kolavkri@online.no 93 40 22 24
Medlem: Nora M. Strand Sletteng nora@sletteng.org
Vara: Gerd Sande gannys@online.no
Vara: Georg Bjerkli

Ansvarlige for Døvepilen
Sissel O. Hegdahl siss-hso@online.no

Ansvarlige for terminliste vedr. servering på lørdagskafeen på Rødbygget
Sissel O. Hegdahl siss-hso@online.no
Heidi Kristin Ovesen hkovesen@gmail.com

Fotografering på arrangementer
Jan Arild Johannessen jaj@gmail.com

Servering på arrangementer på Klosterbakken
Lasse Langeland: lasselangeland82@hotmail.com 97 05 61 58
Vilawan Wongkobnukul

Trondheim Døveforenings underavdelinger og utvalg har egne faner på nettsiden og der finner man kontaktinformasjon.