Hopp til innhold

Andre verv

Trondheim Døveforenings fond
Styreleder: Karl Robert Urgård: kurgard@hotmail.com / 92 63 44 81
Styremedlem: Arvid Støyva: astoeyva@me.com / 95 99 89 44
Vara: Trude Nilsen: nilsentr@hotmail.com / 92 43 47 57

Styremedlem: Øyvind Jakobsen: hesjevik@live.no / 94 05 61 51
Vara: Jan Atle Fjelldalselv: jan-atl@online.no / 406 12 401

Tilsynskomiteen
Leder: Sissel Oline Hegdahl, siss-hso@online.no / 40 45 88 70
Medlem: Vilawan Wongkobnukul: 91 38 26 10
Medlem: Inge Niklas Krogstad: 41 60 95 53

Vedtektkomiteen
Medlem: Berit E. Sørnypan, beritemilie.sornypan@gmail.com / 91 31 19 36
Medlem: Tom Jonsson, jonsson29@hotmail.com
Medlem: Øyvind Jakobsen, hesjevik@live.no

Valgkomiteen
Medlem: Sissel Oline Hegdahl, siss-hso@online.no / 40 45 88 70
Medlem: Thomas Johannessen, thomas88sw@hotmail.com
Medlem: Britt Olsen, brittolsen2000@yahoo.no
Vara: Berit E. Sørnypan, beritemilie.sornypan@gmail.com
Vara: Magnus F. Aasen,

Revisorer

Kjell Gunnar Vassdal: kvassdal@gmail.com

Tom Jonsson: jonsson29@hotmail.com

Ansvarlige for Døvepilen
Sissel O. Hegdahl: 40 45 88 70 / siss-hso@online.no

Ola Harder Fredriksen: olaharder@outlook.com

Ansvarlige for terminliste vedr. servering på lørdagskafeen på Rødbygget
Sissel O. Hegdahl: siss-hso@online.no
Heidi Kristin Ovesen: hkovesen@gmail.com

Ola Harder Fredriksen: olaharder@outlook.com

Fotografering på arrangementer

Alle i styret

Servering på arrangementer på Klosterbakken

Utleieansvarlig

Sissel Oline Hegdahl, siss-hso@online.no / 40 45 88 70

Trondheim Døveforenings underavdelinger og utvalg har egne faner på nettsiden og der kan man finne kontaktinformasjon.