Hopp til innhold

Andre verv

Trondheim Døveforenings fond
Styreleder: Karl Robert Urgård: kurgard@hotmail.com / 92 63 44 81
Styremedlem: Arvid Støyva: astoeyva@me.com / 95 99 89 44
Vara: Trude Nilsen: nilsentr@hotmail.com / 92 43 47 57

Styremedlem: Øyvind Jakobsen: hesjevik@live.no / 94 05 61 51
Vara: Jan Atle Fjelldalselv: jan-atl@online.no / 406 12 401

Tilsynskomiteen
Medlem: Lasse Langeland: 97 05 61 58
Medlem: Vilawan Wongkobnukul: 91 38 26 10
Medlem: Arnt Saur: 99 63 09 42

Vedtektkomiteen
Medlem: Sissel Oline Hegdahl: 40 45 88 70 / siss-hso@online.no
Medlem: Arvid Støyva: astoeyva@me.com 95 99 89 44
Medlem: Berit Emilie Sørnypan: beritemilie.sornypan@gmail.com 91 31 19 36

Valgkomiteen
Leder: Tore Solem: t-sole2@online.no / 97 79 09 34
Medlem: Karl Olav Kristiansen: kolavkri@online.no / 93 40 22 24
Medlem: Nora M. Strand Sletteng: nora@sletteng.org
Vara: Jon Pettersen: jonkaudi@gmail.com / 97 00 98 73
Vara:

Ansvarlige for Døvepilen
Sissel O. Hegdahl: 40 45 88 70 / siss-hso@online.no

Ansvarlige for terminliste vedr. servering på lørdagskafeen på Rødbygget
Sissel O. Hegdahl: siss-hso@online.no
Heidi Kristin Ovesen: hkovesen@gmail.com

Fotografering på arrangementer

Øyvind Jakobsen: 94 05 61 51 / hesjevik@live.no

Servering på arrangementer på Klosterbakken
Vilawan Wongkobnukul: 91 38 26 10

Trondheim Døveforenings underavdelinger og utvalg har egne faner på nettsiden og der kan man finne kontaktinformasjon.