Hopp til innhold

Representasjoner

Trondheim Døveforening er representert på flere arenaer og har noen faste representanter og vara.

Representant m/vara i styret for Døvemuseets Venner:
Representant: Ingrid Grønning By, Ingrid_by454@yahoo.no
Vara: Jan Atle Fjelldalselv: jan-atl@online.no / 406 12 401

Brukerrådet for Ressurssenter for hørsel og syn (RHS) t.o.m. 2019: :
Representant: Jan Atle Fjelldalselv: jan-atl@online.no / 406 12 401

1. vara: Ola Harder Fredriksen, olaharder@outlook.com
2. vara: Nora Sletteng, nora@sletteng.org

Brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim t.o.m. 2019:
Representant: Jan Atle Fjelldalselv: jan-atl@online.no / 406 12 401
Vara: Ola Harder Fredriksen, olaharder@outlook.com

Brukerrådet ved Havsteinekra Helse- og Velferdssenter:
Representant: Elin Venås, elin.venås@outlook.com
Vara: Ola Harder Fredriksen, olaharder@outlook.com

Representant i styret i Axel Sellgren Stiftelse:
Representant: Tore Solem: t-sole2@online.no / 97 79 09 34

Representanter i styret i Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim:

Styreleder: Nora Sletteng, nora@sletteng.org
Styremedlem: Ola Harder Fredriksen, olaharder@outlook.com
Styremedlem: Annbjørg Horgar, a.horgar@gmail.com