Hopp til innhold

Representasjoner

Trondheim Døveforening er representert på flere arenaer og har noen faste representanter og vara.

Representant m/vara i styret for Døvemuseets Venner:
Representant: Thomas Johannessen, mobilnr. 46 50 21 22
Vara: Trude Lillegjære, mobilnr. 93 41 32 94

 

Brukerrådet for Ressurssenter for hørsel og syn (RHS): :

Repr.: Signe Sæther Bekkvik, signebekkvik@gmail.com / 92 21 44 15

 Vara: Thomas Johannessen, thomas88sw@hotmail.com / 46 50 21 22

 

Plangruppa for tolking på offentlige arrangementer:

Repr.: Elin Venås, mobilnr.: 99 04 94 90 / e-post: elin.venas@outlook.com 

Vara: 

Øvrige repr. i plangruppa er fra Hørselshemmedes Landsforbund og RHS.

 

Brukerrådet ved Havsteinekra Helse- og Velferdssenter:
Representant: Elin Venås, elin.venås@outlook.com
Vara: 

 

Representant i styret i Axel Sellgren Stiftelse:
Representant: Tore Solem: t-sole2@online.no / 97 79 09 34

 

Representanter i styret i Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim:

Styreleder: Tore Solem, t-sole2@online.no / 97 79 09 34
Styremedlem: Elin Venås, mobilnr. 99 04 94 90
Styremedlem: Oddvei Irene Haugen, mobilnr. 95 70 86 28