Representasjoner

Trondheim Døveforening er representert på flere arenaer og har derfor faste representanter og vara.

Representant m/vara i styret for Døvemuseets Venner:
Representant: Øyvind Jakobsen hesjevik@live.no 94 05 61 51
Vara: Ola Harder Fredriksen olaharder@gmail.com 91 71 38 61

Brukerrådet for Ressurssenter for hørsel og syn (RHS) fram t.o.m. 25.09.17:
Representant: Jan Atle Fjelldalselv jan-atl@online.no 406 12 401
Representant: Signe Sæther Bekkvik signebekkvik@gmail.com 92 21 44 15
1. vara: Ola Harder Fredriksen olaharder@gmail.com 91 71 38 61
2. vara: Camilla Jøsang Vågen camjv1993@hotmail.com

F.o.m. 26.09.17 - 2019:

Representant: Signe Sæther Bekkvik signebekkvik@gmail.com 92 21 44 15

  1. vara: Jan Atle Fjelldalselv jan-atl@online.no 406 12 401
  2. vara: Camilla Jøsang Vågen camjv 1993@hotmail.com

Brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim:
Representant: Tore Solem t-sole2@online.no 97 79 09 34
Vara: Thomas Johannessen thomas88sw@hotmail.com 46 50 21 22

Brukerrådet ved Havsteinekra Helse- og Velferdssenter:
Representant: Jan Atle Fjelldalselv jan-atl@online.no 406 12 401
Vara: Signe Sæther Bekkvik signebekkvik@gmail.com

Representanter i styret i Axel Sellgren Stiftelse:
Representant: Tore Solem t-sole2@online.no 97 79 09 34
Representant: Heidi Hegdahl Nilsen heidi.nilsen@live.no 93 28 96 82