Hopp til innhold

Representasjoner

Trondheim Døveforening er representert på flere arenaer og har noen faste representanter og vara.

Representant m/vara i styret for Døvemuseets Venner:
Representant: Øyvind Jakobsen: hesjevik@live.no / 94 05 61 51
Vara: Jan Atle Fjelldalselv: jan-atl@online.no / 406 12 401

Brukerrådet for Ressurssenter for hørsel og syn (RHS) t.o.m. 2019: :
Representant: Jan Atle Fjelldalselv: jan-atl@online.no / 406 12 401

1. vara: Camilla Jøsang Vågen: camjv1993@hotmail.com / 98 60 74 54
2. vara: Signe Sæther Bekkvik: signebekkvik@gmail.com / 92 21 44 15

Brukerutvalget for NAV-kontorene i Trondheim t.o.m. 2019:
Representant: Tore Solem: t-sole2@online.no / 97 79 09 34
Vara: Thomas Johannessen: thomas88sw@hotmail.com / 46 50 21 22

Brukerrådet for NAV HMS (Hjelpemiddelsentral) Trøndelag t.o.m. 2019:

Representant: Camilla Jøsang Vågen: camjv1993@hotmail.com / 98 60 74 54

Vara: Signe Sæther Bekkvik: signebekkvik@gmail.com / 92 21 44 15

Brukerrådet ved Havsteinekra Helse- og Velferdssenter:
Representant: Mona Britt Pettersen: 99 39 10 86 / mobipett1964@live.no
Vara: Jan Atle Fjelldalselv jan-atl@online.no 406 12 401

Representanter i styret i Axel Sellgren Stiftelse:
Representant: Tore Solem: t-sole2@online.no / 97 79 09 34
Representant: Heidi Hegdahl Nilsen: heidi.nilsen@live.no / 93 28 96 82