Hopp til innhold

Fra 01/06/2019 kan du ikke lenger sende tolkebestillinger per e-post. Bestillinger per e-post vil ikke bli behandlet.

Slik bestiller du tolk fremover:

Bestillinger skal sendes via bestillingskjema på nett: http://nav.no/tolkebestilling.

Alle henvendelser vil bli behandlet fortløpende innenfor NAVs åpningstider.

Kontaktinfo til

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag, Tolkeformidling

SMS: 95285381

Telefon: 40702816 

E-post: tolk.trondelag@nav.no

Gravearbeidene starter i uke 22 og vil fortsette i 8-10 uker, og kan føre til

 • redusert framkommelighet
 • støy fra maskiner og utstyr
 • vibrasjoner / rystelser
 • kortere- og lengre vannavstegninger
 • økt og variert anleggstrafikk
 • støv fra anleggsarbeidene
 • strømbrudd, signalet til TV og internett kan bli brutt ved uhell

Se hele informasjonen her:

I årsberetningen for 2018 (på side 13 i årsmøtepapirene) sto det at familieforestillingen Mons og Monsteret på julemarkedet ble tolket. Dette medfører ikke riktighet, da det ikke var tolker tilgjengelig til dette oppdraget. Denne feilinfo i årsberetningen ble ikke oppdaget av oss før etter årsmøtet. Vi har allikevel tatt denne setningen bort fra årsberetningen nå i ettertid. Pga. årsberetningen er historisk materiale/informasjon som må medføre riktighet. Ta kontakt med foreningen pr. mail om det er andre synspunkter, eller spørsmål i forbindelse med denne saken.

Trondheim Døveforening søker
daglig leder på åremål

Om stillingen

Stillingstittel: Daglig leder
Ansettelsesform: Åremål, tre år
Stillingsbeskrivelse:
Trondheim Døveforening søker en daglig leder som kan motivere og lede organisasjonen sammen med dyktige og engasjerte ansatte og frivillige. Daglig leder vil få overordnet ansvar for den daglige driften og ansvar for at det drives i samsvar med lov, forskrifter og gjeldende avtaler. Daglig leder har personalansvar for de ansatte og for oppfølging av underavdelingene. Styret i Trondheim Døveforening er daglig leders nærmeste overordnede. Reisevirksomhet må påregnes. Stillingen er på åremål, i tre år, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Trondheim.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for den daglige driften etter avtale med styret
 • Representere foreningen og bygge nettverk
 • Ivareta foreningens interesser og rapportere til styret
 • Skrive prosjektsøknader og følge opp

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innenfor foreningens interesser
 • Som person er du strukturert, målbevisst, arbeidsom og selvstendig. Du har et ønske om å løfte opp døveforeningen og informere om foreningens virke. Du brenner for kunnskapsarbeid og formidling, og ser muligheter for utvikling for foreningens medlemmer
 • Må kunne flytende tegnspråk og norsk skriftlig
 • Kjennskap til døves kultur og historie
 • Personlige egenskaper og egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom kl. 09:00 og 15:00
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 19.05.2019
Tiltredelse: Etter avtale
Søknad og CV sendes på e-post til trondheim.df@online.no
Døve oppfordres til å søke.

Om arbeidsgiver

Trondheim Døveforening (TDF) er en forening stiftet av og for døve og tegnspråklige. Vi er underordnet Norges Døveforbund og deres visjon er: «Et samfunn der vi har alle muligheter». Trondheim Døveforening bestreber seg for å oppnå visjonen i Trondheim og Trøndelag. Vi arbeider interessepolitisk og representerer i brukerråd og samarbeid med det offentlige. Vi har blant annet fått etablert tegnspråklige arbeidsplasser ved Prima AS, som er et nyoppstartet prosjekt. Videre får vi tilskudd til tiltak for helse, kultur og samfunnsdeltakelse.

Da vi har hatt en markant økning i antall henvendelser og arbeidsoppgaver, er det behov for å styrke administrasjonen med ansettelse av en daglig leder. Vårt mål er å synliggjøre døve og hørselshemmede som minoritet i samfunnet og deres rettigheter. Videre ønsker vi å gjøre tegnspråk tilgjengelig som språk for alle ved å tilby et tegnspråklig møtested og tegnspråkkurs. Vi arbeider for å få tegnspråk inn i det offentlige, som tegnspråktolket offentlige arrangementer. Vi ønsker å være en ressurs for alle, både våre medlemmer og for innbyggere i Trondheim og Trøndelag. Vi ønsker å bygge et godt samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og andre samarbeidspartnere.

Adresse: Klostergata 60, 7030 Trondheim
Facebook

Spørsmål om stillingen

Solveig Fremstad
Stillingstittel: Sekretær, ansatt
Telefon: 73 53 19 01
Mobil: 97 11 58 38
E-post: trondheim.df@online.no

Annbjørg Horgar
Stillingstittel: Nestleder i styret
Mobil: 926 11 576
E-post: a.horgar@gmail.com