Hopp til innhold

Fra 01/06/2019 kan du ikke lenger sende tolkebestillinger per e-post. Bestillinger per e-post vil ikke bli behandlet.

Slik bestiller du tolk fremover:

Bestillinger skal sendes via bestillingskjema på nett: http://nav.no/tolkebestilling.

Alle henvendelser vil bli behandlet fortløpende innenfor NAVs åpningstider.

Kontaktinfo til

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag, Tolkeformidling

SMS: 95285381

Telefon: 40702816 

E-post: tolk.trondelag@nav.no

Gravearbeidene starter i uke 22 og vil fortsette i 8-10 uker, og kan føre til

  • redusert framkommelighet
  • støy fra maskiner og utstyr
  • vibrasjoner / rystelser
  • kortere- og lengre vannavstegninger
  • økt og variert anleggstrafikk
  • støv fra anleggsarbeidene
  • strømbrudd, signalet til TV og internett kan bli brutt ved uhell

Se hele informasjonen her: