Hopp til innhold

KODA-utvalget

 

KODA-utvalget har som mål å øke tegnspråktilbudet til KODA (Kids of Deaf Adult, barn av døve voksne) og å skape et møtested for foreldrene og foresatte. I første omgang arrangerer vi Barnetreff og kartlegger interessene. Vi oppfordrer medlemmene til å gi tilbakemelding eller innspill til KODA-utvalget under Barnetreff eller på e-post, se under.

E-post: kodatrondheimdf@gmail.com

KODA-utvalget

Leder: Nora Sletteng: nora@sletteng.org

Nestleder: Annbjørg Horgar: a.horgar@gmail.com

Medlem: Trude Lillegjære: trudelillegjere@gmail.com

Medlem: Kjetil Skjulstad Skarpeid: Kjetil@1337.no (representant fra NDF KODA-utvalget)