KODA-utvalget

Månedsplan: Barnetreff_Manedsplan_NOV2017

KODA-utvalget står bak Barnetreff som holdes hver torsdag kl. 16:00-19:00 på Klosterbakken. Målet med Barnetreff er å skape et tegnspråklig miljø med lek og moro for barna. Vi ønsker også å skape et møtepunkt for foreldre og foresatte som vil prate og dele erfaringer og råd. Og for nettverket: Besteforeldre, tanter, onkler, bonusforeldre, familier og venner. Alle er velkomne!

Oppslag for Barnetreff.

KODA-utvalget har som mål å øke tegnspråktilbudet til KODA (Kids of Deaf Adult, barn av døve voksne) og å skape et møtested for foreldrene og foresatte. I første omgang arrangerer vi Barnetreff og kartlegger interessene. Vi oppfordrer medlemmene til å gi tilbakemelding eller innspill til KODA-utvalget under Barnetreff eller på e-post, se under.

E-post: kodatrondheimdf[a]gmail.com

KODA-utvalget

Leder: Nora Sletteng (nora[a]sletteng.org)

Nestleder: Annbjørg Horgar (a.horgar[a]gmail.com)

Medlem: Trude Lillegjære (trudelillegjere[a]gmail.com)

Medlem: Kjetil Skjulstad Skarpeid (kjetils[a]1337.no), representant fra NDF KODA-utvalget