Hopp til innhold

Orientering fra Trondheim kommune om EVO

Enhet for voksenopplæring (EVO) skiftet den 26. februar navn til

Trondheim Voksenopplæringssenter (Trovo).

De har og flyttet til nybygget Trondheimsporten, og besøksadressen er Holtermannsveien 70.

Bussholdeplassen heter Bratsbergveien.

Avdeling hørsel har kontor i 2. etasje.

Avdelingsleder Ingrid I. Hjelle har kontor ved siden av resepsjonen i 1. etasje.

*