Hopp til innhold

JUBILEUMSBOKEN

Jubileumsboken

Det har kommet en del reaksjoner på Helge Herlands bok «Norges Døveforbund – 100 år» også kalt Jubileumsboken. Forbundsstyret har tatt postalt vedtak om at det skal opprettes en arbeidsgruppe som ser nærmere på påstandene om faktafeil. Men salget fortsetter som normalt, og det er mulig å bestille boka via e-post til: post@doveforbundet.no eller:                    Vi har og noen eksemplarer på TDF-kontoret, løp og kjøp! 🙂 

NDFs AU har vedtatt at arbeidsgruppen skal bestå av:

·         En fra NDHS

·         En fra Døves Media                                                                                                                     

·         En uavhengig historiker utenfra miljøet

Gruppen får et tydelig mandat om å behandle grove faktafeil. Små formuleringsfeil, språket og andre småting skal ikke behandles. Framdriften skal være:

1.       Arbeidsgruppen ser på skriftlige klager og gjør utredninger på disse.

2.       Høre med forfatteren for eventuelle kommentarer

3.       Utarbeide et rettelseshefte

Alle som ønsker å klage må derfor sende skriftlig klage med konkret henvisning i bok, kommentar og kildehenvisning på deres egen påstand. Ellers behandles klagen ikke. Det behandles heller ikke klager som handler om bokens språk eller mindre feil. Frist for å sende inn klage er 4.september. Send klage til petter@doveforbundet.no med «klage på jubileumsbok» i emnefeltet. Hvis dere trenger mer tid så ta kontakt.

Hvis dere har sendt klage tidligere, så ber vi om at dere sender det på nytt da det har vært en uoversiktlig prosess fram til nå. Arbeidsgruppen skal se på det etter 4.september.

Med vennlig hilsen
Norges Døveforbund
Petter Noddeland
Generalsekretær