Hopp til innhold

Vaskeriet fortsetter som før :-)

Rådmannen foreslo som kjent å redusere tilbudet på Vaskeriet i 2019, ved å redusere antall ansatte og ha åpent bare noen få dager i uken.

De fleste kjenner sikkert til utfallet av denne saken nå, men vi vil bare si at det er svært gledelig at Sentrum/Venstre-partiene i sitt budsjettforslag, som ble vedtatt av Bystyret i desember, bidro til at Vaskeriet kan fortsette som før! Med like mange ansatte og like mye åpent som før. Vi er svært lettet og takknemlige!

Trondheim Døveforening har nå på nyåret fått en henvendelse fra AP, der de takker for godt samarbeid og innspill i saken. Vi på vår side har sendt en stor takk tilbake, en takk for at de har lyttet og bidratt til å opprettholde Vaskeriet-tilbudet. Vi har også bedt de hilse til andre politikere som har bidratt i saken.

En stor takk til alle involverte på vår side i saken! 🙂