Hopp til innhold

Daglig leder søkes

Trondheim Døveforening søker daglig leder på åremål

Stillingsbeskrivelse:
Trondheim Døveforening søker en daglig leder som kan motivere og lede organisasjonen sammen med dyktige og engasjerte ansatte, medlemmer og frivillige. Daglig leder vil få det overordnet ansvar for den daglige driften og for at det drives i samsvar med lov, forskrifter og gjeldende avtaler. Daglig leder har personalansvar for de ansatte og for oppfølging av underavdelingene. Styret i Trondheim Døveforening er daglig leders nærmeste overordnede. Reisevirksomhet må medregnes. Stillingen er på åremål, med mulighet for forlengelse. Arbeidssted er Trondheim.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for den daglige driften etter avtale med styret
 • Representere foreningen og bygge nettverk
 • Ivareta foreningens interesser og rapportere til styret
 • Skrive prosjektsøknader og følge opp

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Som person er du strukturert, målbevisst, arbeidsom og selvstendig. Du har et ønske om å løfte opp døveforeningen og informere om foreningens virke. Du brenner for kunnskapsarbeid og formidling, og ser muligheter for videreutvikling av foreningens arbeid
 • Må kunne flytende tegnspråk og norsk skriftlig
 • Kjennskap til døves kultur og historie
 • Personlige egenskaper og egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • Fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom kl. 09:00 og 15:00
 • Lønn etter avtale
 • Åremål, lengde etter avtale

Om arbeidsgiver:

Trondheim Døveforening (TDF) er en forening stiftet av og for døve og tegnspråklige. Vi er underordnet Norges Døveforbund og deres visjon er: «Et samfunn der vi har alle muligheter». Trondheim Døveforening bestreber seg for å oppnå visjonen i Trondheim og Trøndelag. Vi arbeider interessepolitisk og representerer i brukerråd og samarbeid med det offentlige. Vi har blant annet fått etablert tegnspråklige arbeidsplasser ved Prima AS og er nå i dialog med kommunen om fritidskontakt til tegnspråklige ungdommer. Videre får vi tilskudd til tiltak for helse, kultur og samfunnsdeltakelse.

Da vi har hatt en markant økning i antall henvendelser og arbeidsoppgaver, er det behov for å styrke administrasjonen med ansettelse av en daglig leder. Vårt mål er å synliggjøre døve og hørselshemmede som minoritet i samfunnet og deres rettigheter. Videre ønsker vi å gjøre tegnspråk tilgjengelig som språk for alle ved å tilby et tegnspråklig møtested og tegnspråkkurs. Vi arbeider for å få tegnspråk inn i det offentlige, som tegnspråktolket offentlige arrangementer. Vi ønsker å være en ressurs for alle, både våre medlemmer og for innbyggere i Trondheim og Trøndelag. Vi ønsker å bygge et godt samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og andre samarbeidspartnere.

Hjemmeside: www.trondheimdf.no  
Facebook: «Trondheim Døveforening»
Adresse: Klostergata 60, 7030 Trondheim

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Solveig Fremstad
Sekretær, ansatt
Mobil: 97 11 58 38
E-post: solveig.fremstad@trondheimdf.no

Annbjørg Horgar
Nestleder i styret
Mobil: 926 11 576
E-post: a.horgar@gmail.com

Søknadsfrist: 10.05.2020
Tiltredelse: Etter avtale
Søknad og CV sendes på e-post til post@trondheimdf.no  

Døve oppfordres til å søke.