Hopp til innhold

Fin samtale!

Tirsdag den 13. oktober hadde vi møte med Knut Meinert Kiplesund, som er rådgiver ved Kommunedirektørens fagstab.

Fra venstre; Knut Meinert Kiplesund og vår daglig leder Gunnar Wæthing.

Samtalen var fin, mye om nettverksbygging – og det å hjelpe mennesker. Finne muligheter for å bygge en bru, som gjør at man i fellesskap kan hjelpe hverandre til å nå målene og det fine er at det skaper vinn-vinn situasjoner for alle involverte.

Nettverk er de usynlige stier mellom mennesker og organisasjoner, som gjør at vi kan samhandle for å oppnå en større hensikt, enn vi makter alene.