Hopp til innhold

Tolking på St. Olavs Hospital?

Tirsdag den 20. oktober hadde vi igjen møte på St. Olavs Hospital med Therese Svendsen (Helsefaglig rådgiver), Anne Lein (medlem i bruker utvalget, representerer der FFO og stoffskifteforbundet) og Astrid Egeland (ansatt i sentralstab på sykehuset og var også sekretær for brukerutvalget).

Og fra oss var det Marita Løkken, sekretær Solveig Fremstad og daglig leder Gunnar Wæthing.

Bilde fra høyre; Therese Svendsen, Anne Lein, Astrid Egeland og Marita Løkken.

Marita Løkken fortalte om sin avhandling «Døve og sterkt tunghørte pasienter i somatiske sykehus: Likeverdige offentlige helsetjenester?» og artikkelen «Døv pasient, hva nå?» av Torill Ringsø og Marita Løkken. Marita påpekte at tegnspråkbrukere pasienter er en dobbel sårbar gruppe her, og at det er for lav kunnskap om dette her hos sykepleiere, lege og andre ansatte.

Therese takket for viktig informasjon og spurte om Marita kunne delta videre i en faggruppe når de skal jobbe videre med saken, og revidere sine prosedyrer for å få satt tilrettelegginger bedre i systemet. Marita ville stille opp, og kan også holde foredrag om det er ønskelig.

Det var meget givende møte, så vi følger spent med veien videre for gode løsninger.