Hopp til innhold

Comeback for RHS her hos oss.

Tommelen opp for resultat av god dialog, med Ressurssenter for hørsel og syn (RHS).

Fra venstre: Avdelingsleder Cecilie Rekdal Nergård (RHS), daglig leder Gunnar Wæthing (TDF) og Linda Røsvik Vikaune (RHS).

Fra og med tirsdag den 17. november og tirsdager annenhver uke på seniortreff vil Linda fra RHS være tilgjengelig for råd, veiledning og tips på hvordan man løse utfordringer i hverdagene for medlemmene her hos oss.

RHS er et team med 5 personer med kompetanse innen pedagogikk, miljøarbeid og veiledning m.m. Spesialkompetanse er hørsel, syn, tegnspråk og kommunikasjon.

Hva tilbyr RHS; Informasjon om mulige konsekvenser av nedsatt hørsel og/eller syn. Koordinering og tilrettelegging i samarbeid med andre offentlige og private instanser. Veiledning/oppfølging i kontakt med barnehage, skole, arbeidsplass og lignende. Bistand i forhold til nedsatt hørsel og / eller syn for deg eller noen i ditt nettverk.

Målgrupper: Enhver med nedsatt hørsel og/eller syn – uansett alder, livssituasjon og nasjonalitet. Pårørende kan også ta kontakt.

Telefon: 952 63 211 / 952 63 922 (SMS) / Epost: rhs@trondheim.kommune.no

Facebook til RHS: Klikk her.