Hopp til innhold

Nye lokale korona- forskrifter fra Trondheim kommune som varer til 19 mai 2021.

Antallsbegrensinger i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum 1 meters avstand.

Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser.

Påbud om bruk av munnbind i drosje og registering av alle reisende.

Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings - og hulltakingstjenester etc.

Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltakere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

Registering av alle kunder på serveringssteder.

Begrense sosiale kontakter utover egen husstand/arbeid/skole/barnehage til 10 personer pr uke.

Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur, trenings, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder dette inn og ut av lokaler og ikke utøvere under idretts/ kulturaktvitet.

Begrense unødvendige reiser over kommunegrensene i størst mulig grad.