Hopp til innhold

Test av Nødvarsel

Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Hvem får testen?

Testen går ut over mobilnettet i hele landet. Alle alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G kan motta testen.

Husk å oppdatere telefonen din, slik at du har den nyeste programvaren fra operatøren din. Hvis du ikke har en oppdatert telefon kan det hende du ikke mottar testen.

Test av Nødvarsel (nodvarsel.no)

Informasjon fra NDF: Nå skal det igjen testes ut det nye nødvarselet på mobil i hele landet vårt. Det er akkurat den samme løsningen som skjedde i juni 2023.

Dette er fremdeles ikke en optimal løsning, som favner alle døve og hørselshemmede.

Norges Døveforbund har vært, og er i tett kontakt med DSB (Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap), for å gjøre denne tjenesten enda bedre. Vi har gitt dem alle de tilbakemeldingene vi mottok fra døve og hørselshemmede fra testen som skjedde i juni, og vi har også vært i møter med dem. Må jo få si at det går mer mot en bedre løsning enn det som har vært i mange år, men ting tar tid for å kunne gjøre endringer dessverre.

På rekordtid fikk mobiloperatørene og aktører på statens side Kommunal- og distrikts departementet, på plass en løsning som gjør det mulig å sende varsel om fare til mobiltelefoner i hele landet i løpet av sekunder. Justisministeren sa i mars 2023 at det er svært viktig å få systemet raskt på plass pga. den sikkerhetspolitiske krevende situasjon vi er i nå. Den nye muligheten styrker egenberedskapen og et løft for samfunnssikkerheten.

Nødvarsel på mobilen er et supplement til Sivilforsvarets sireneanlegg og politiets etablerte varslingsrutiner, og med det nye systemet kan myndighetene varsle befolkningen på mobiltelefonen i løpet av sekunder. Befinner du deg i et område hvor det oppstår akutt fare eller en farlig situasjon, kan politiet sende varsel om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er de ansvarlige aktørene for nye mobil løsningen.