Hopp til innhold

Hei!

Jeg vil gi informasjon om medlemskontingent 2017. Etter at jeg har sendt ut fakturaer pr e-post forrige uke, skapte det stor forvirring blant medlemmer, siden det står 650 kr på fakturaen hvor man står som hovedmedlem, er det egentlig familiemedlemskap for et par med samme adresse (altså husstand). Etter vedtak på landsmøtet i fjor innførte vi nytt familiemedlemskap, men jeg gjorde en feil, ved å sette 650 kr på hovedmedlem og 0 kr på familiemedlem, resulterte det dessverre i at familiemedlemmet s navn ikke kom på fakturaen sammen med hovedmedlemmet.

 Jeg har endret beløp på hovedmedlemmet – 450 kr og familiemedlemmet 200 kr, til sammen kr 650,-. Men endringen kan ikke la seg gjøre denne gang på papirfakturaen som skal sendes ut neste uke, så derfor sender jeg denne mailen til dere, slik at dere vet grunnen, og dersom dere får noen spørsmål rundt det, kan dere forklare, som jeg skrev her i mailen, slik at det ikke skaper forvirring.

 Jeg lover å gjøre det bedre fra og med 2018.

 Se ellers info på linken ang familiemedlemskap:

http://www.deafnet.no/nyheter/2017/03/06/nyhet-familiemedlemskap-og-informasjon-om-kontingent-2017

 Vennlig hilsen

 Norges Døveforbund

 Bibbi Hagerupsen

bibbi

Medlemservice

 medlem@doveforbundet.no

www.deafnet.no

 Mobil 96 04 60 65 (kun SMS)

Grensen 9

0159 Oslo