Hopp til innhold

Andre verv

Trondheim Døveforenings fond
Styreleder: Karl Robert Urgård: kurgard@hotmail.com / 92 63 44 81
Styremedlem: Trude Nilsen: nilsentr@hotmail.com / 92 43 47 57
Vara for Trude:
Styremedlem: Arvid Støyva: astoeyva@me.com / 95 99 89 44
Vara for Arvid: Tore Solem: t-sole2@online.no / 97 79 09 34

Tilsynskomiteen

Vedtektkomiteen

Valgkomiteen

Revisorer

Kjell Gunnar Vassdal: kvassdal@gmail.com
Tom Jonsson: jonsson29@hotmail.com

Ansvarlige for Døvepilen
Signe Sæther Bekkvik, mobilnr. 92 21 44 15

Ansvarlige for terminliste vedr. servering på lørdagskafeen på Rødbygget

Fotografering på arrangementer

Servering på arrangementer på Klosterbakken

Utleieansvarlig
Sissel Oline Hegdahl, siss-hso@online.no / 40 45 88 70

Webansvarlig
Berit Emilie Sørnypan

Trondheim Døveforenings underavdelinger og utvalg har egne faner på nettsiden og der kan man finne kontaktinformasjon.