Hopp til innhold

Andre verv

Fondsstyret
Styreleder: Kjell Gunnar Vassdal
Styremedlem: Øyvind Jakobsen
Vara: Ola Sande

Tilsynskomiteen
Leder:
Medlem:
Medlem:

Vedtektkomiteen 
Leder: Signe Sæther Bekkvik
Medlem: Anita N. Jonsson
Medlem: Liv Berge

Valgkomiteen
Leder: Geir Willumsen
Medlem: Moayad Alshmaly
Medlem: Magnus Greger Hagen
1. vara: Tom Jonsson
2. vara: Tine Victoria Granmo

Brukerrådet for Ressurssenter Hørsel og Syn (RHS)
Medlem: Signe Sæther Bekkvik
Vara: Elin Venås

Brukerrådet for Havsteinekra Helse- og Velferdssenter
Medlem: Signe Sæther Bekkvik
Vara: Tore Solem

Styret i Axel Sellgrens Stiftelse 
Styremedlem: Tore Solem
Styremedlem: Per Walle

Arbeidsgruppe for tolkesaker; opprettet av Norges Døveforbund (NDF)
Representant: Tonje Forness-Hovin

(Arbeidsgruppen for tolkesaker ble opprettet i 2021. Den skal holde seg oppdatert på hvordan medlemmene opplever tolketilbudet i sine kommuner/fylke, for så å dele dette videre med styringsenheten innenfor NAV HoT-Tolketjenesten. Leder for arbeidsgruppa er Adriana Fjellaker, interessepolitisk rådgiver i NDF.)

NRK tegnspråkkanalens seer-råd
Medlem: Tonje Forness-Hovin

(Seer-rådet ble opprettet i 2021 og skal gi tilbakemeldinger til NRK om deres tegnspråklige programmer og tolkene.)

Ansvarlige for Døvepilen
Tonje Forness-Hovin
tonje.forness-hovin@trondheimdf.no / 900 11 361

Utleieansvarlig
Sissel Oline Hegdahl
siss-hso@online.no / 40 45 88 70

Webansvarlig
Tonje Forness-Hovin

Trondheim Døveforenings underavdelinger og utvalg har egne faner på nettsiden og der kan man finne kontaktinformasjon.