Hopp til innhold

Om oss

Trondheim Døveforening (TDF) ble stiftet 30. oktober 1898 og er en forening av og for døve og tegnspråklige. Vi er underordnet Norges Døveforbund og deres visjon er: «Et samfunn der vi har alle muligheter».

Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for døve og hørselshemmede, men har også fått anerkjent status som en språkorganisasjon.

Trondheim Døveforening bestreber seg for å oppnå visjonen i Trondheim og Trøndelag. Vi arbeider interessepolitisk og representerer i brukerråd og samarbeid med det offentlige. Vi har blant annet fått etablert tegnspråklige arbeidsplasser ved Prima AS, som er et nyoppstartet prosjekt.

Videre får vi tilskudd til tiltak for helse, kultur og samfunnsdeltakelse. Da vi har hatt en markant økning i antall henvendelser og arbeidsoppgaver, har vi etter årsmøtevedtak ansatt en daglig leder på åremål.

Vårt mål er å synliggjøre døve og hørselshemmede som minoritet i samfunnet og deres rettigheter. Videre ønsker vi å gjøre tegnspråk tilgjengelig som språk for alle ved å tilby et tegnspråklig møtested og tegnspråkkurs. Vi arbeider for å få tegnspråk inn i det offentlige, som for eksempel tegnspråktolking av offentlige arrangementer.

Vi ønsker å være en ressurs for alle, både våre medlemmer og for innbyggere i Trondheim og Trøndelag. Vi ønsker å bygge et godt samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og andre samarbeidspartnere.