Hopp til innhold

Hjemmetjenesten er for døve/tegnspråklige og gjelder hele byen, det vi si det spiller ingen rolle hvor man bor i Trondheim kommune. Tjenesten er et tilbud for døve og tegnspråklige.

Det kan være:

  1. Hjelp til å lese post
  2. Vaske leilighet
  3. Hjelp til å handle
  4. Være sosial osv.

Dette tilbudet gjelder på dagtid og for å få det innvilget må man ha vedtak på det.

Det må IKKE blandes med hjemmesykepleie som også er i hjemmetjenesten, MEN har andre oppgaver som stell, dusjing, bytte av bandasje, medisinutlevering. Dette er tjeneste som gjelder sonekontorer i byen.

Hvis dere har behov for disse tjenestene, kontakt RHS, de hjelper videre med søknader og kontaktperson.

Antallsbegrensinger i butikker og på kjøpesentre slik at kunder til enhver tid kan holde minimum 1 meters avstand.

Påbud om bruk av munnbind på kollektivreiser.

Påbud om bruk av munnbind i drosje og registering av alle reisende.

Påbud om bruk av munnbind hos frisør, hudpleie, tatoverings - og hulltakingstjenester etc.

Krav om minimum 2 meters avstand mellom deltakere under fysisk aktivitet på treningssentre, fysikalske institutt etc.

Registering av alle kunder på serveringssteder.

Begrense sosiale kontakter utover egen husstand/arbeid/skole/barnehage til 10 personer pr uke.

Bruk av hjemmekontor der hvor det er hensiktsmessig ut fra arbeidets art.

Bruk av munnbind i butikker/kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur, trenings, sports- og fritidsaktiviteter. Dette gjelder dette inn og ut av lokaler og ikke utøvere under idretts/ kulturaktvitet.

Begrense unødvendige reiser over kommunegrensene i størst mulig grad.