Hopp til innhold

Representasjoner

Trondheim Døveforening er representert på flere arenaer og har noen faste representanter og vara.

Brukerrådet for Ressurssenter for hørsel og syn (RHS): :

Repr.: Signe Sæther Bekkvik, signebekkvik@gmail.com / 92 21 44 15

 Vara: Elin Venås, elin.venas@outlook.com/ 99 04 94 90 

 

Plangruppa for tolking på offentlige arrangementer:

Repr.: Elin Venås, mobilnr.: 99 04 94 90 / e-post: elin.venas@outlook.com 

Vara: 

 

Brukerrådet ved Havsteinekra Helse- og Velferdssenter:
Representant: Signe Sæther Bekkvik/ 92 21 44 15/ signebekkvik@gmail.com
Vara; Elin Venås/ 99 04 94 90/ elin.venas@outlook.com

 

Representanter i styret i Axel Sellgren Stiftelse:
Tore Solem: t-sole2@online.no / 97 79 09 34

Per Walle: 958 67 564

 

Representanter i styret i Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim:

Tore Solem, t-sole2@online.no / 97 79 09 34
Elin Venås/ 99 04 94 90
Signe Sæther Bekkvik/ 92 21 44 15