Hopp til innhold

Representasjoner

Trondheim Døveforening er representert på flere arenaer og har noen faste representanter og vara.

Brukerrådet for Ressurssenter for hørsel og syn (RHS): :

Repr.: Signe Sæther Bekkvik, signebekkvik@gmail.com / 92 21 44 15

 Vara: Thomas Johannessen, thomas88sw@hotmail.com / 46 50 21 22

 

Plangruppa for tolking på offentlige arrangementer:

Repr.: Elin Venås, mobilnr.: 99 04 94 90 / e-post: elin.venas@outlook.com 

Vara: Trude Lillegjære, mobilnr. 93413294 / e-post: trude.lillegjere@gmail.com 

 

Brukerrådet ved Havsteinekra Helse- og Velferdssenter:
Representant: mobilnr.: 99 04 94 90 / e-post: elin.venas@outlook.com
Vara: Signe Sæther Bekkvik, mobilnr. 92 21 44 15 / e-post: signebekkvik@gmail.com 

 

Representanter i styret i Axel Sellgren Stiftelse:
Tore Solem: t-sole2@online.no / 97 79 09 34

Per Walle: 958 67 564

 

Representanter i styret i Tegnspråklig Frivilligsentral Trondheim:

Tore Solem, t-sole2@online.no / 97 79 09 34
Elin Venås, mobilnr. 99 04 94 90
Oddvei Irene Haugen, mobilnr. 95 70 86 28