Hopp til innhold

 1. Fortsatt påbud med munnbind i drosje, buss, offentlige steder som butikksentre osv.
 2. Private sammenkomster: 20 personer innendørs eller 30 personer utendørs.
 3. Innendørs arrangement: Det åpnes for å samle inntil 50 personer på innendørs arrangement.
 4. Det anbefales å ha maks 10 personer i private hjem.
 5. Personer som er beskyttet mot koronasykdom regnes ikke med i antallet på 10 personer.
 6. Som beskyttet regnes fullvaksninerte personer med 1 dose minst 3 uker og de som har hatt koronasykdom de siste 6 måneder.
 7. Alle som ikke tilhører samme husstand, bør kunne holde minst 1 meters avstand.
 8. Fortsatt ha kontakt med maks 10 personer pr uke, gjelder ikke arbeid, barnehage og skole.

1.Det videreføres påbud om bruk av munnbind

2. Det er ikke tillatt å arranger eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn 5 gjester og sosial kontakt per uke er 10, gjelder ikke husstand, arbeid og skole.

3. Det er fortsatt ikke tillatt med offentlige arrangement, unntak begravelse, andre handlinger i kirke og trosenter.

4.Treningssenter og svømmehaller kan holdes åpent for personer bosatt i kommunen.

5. Der det foregår organisert kultur, idretts- og fritidsaktivitet er det åpent for:

a) Barn og unge under 20 år

b) Utendørs aktivitet for voksne

 1. Påbud om å bruke munnbind overalt, uansett hvor man befinner seg i Trondheim: butikker, buss, taxi, fellesområder på kjøpesetrer, serveringsteder osv.
 2. Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster hos private hjem med flere enn 2 gjester.
 3. I hager, bakgårder, uteplasser og lignende som er i hjemmet, tillates det 5 gjester.
 4. Personer som er beskyttet mot koronasykdom, skal ikke regnes med i antallet på 2 personer. Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med 1 dose i minst 3 uker og de som har hatt koronasykdom de 6 siste månedene.
 5. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort og telles ikke med i antall i begrensingene på sosial kontakt.
 6. Idretts/fritidsaktivitet avlyses for personer over 20 år. Barn og unge kan trene sammen, ikke spille kamp.
 7. Begrense sosiale kontakter til inntil 5 personer per uke(gjelder ikke egen husstand/arbeid/skole)

HVA MENES MED SOSIALE KONTAKTER:

Med sosiale kontakter menes ganske enkelt, folk du møter og har sosial omgang med. Det gjelder i alle aldre,også barn. Dette gjelder mennesker du møter innendørs, og nærmere 1 meter i mer enn 15 minutter. Da skal de regnes som en av de 5 du har på din "kvote" i løpet av en uke, altså 7 dager.

Eksempel: Hvis du møter 2 venner på kafe i byen mandag ettermiddag, da regnes de som sosiale kontakter. Dersom du kjører en biltur med 1 venn onsdag kveld, da har du møtt 3 sosiale kontakter. Slik teller du sammen antall sosiale kontakter innenfor 1 uke til du kommer til 5. Har du møtt 5 innen for denne perioden på 7 dager, må du vente med nye kontakter til 7 dagers perioden er gått: Hvis du har møtt 5 stk i løpet av 7 dager, så må du vente 7 dager med å møte nye kontakter.

 1. HOLD AVSTAND, VIKTIG Å OVERHOLDE METER AVSTANDEN 1-2 METER.
 2. HA LITE SOSIALE KONTAKTER MED MED ANDRE UTENFOR DITT HJEM/ ARBEID/ SKOLE/ BARNEHAGE TIL 5 PERSONER PR UKE. HAR DU MØTT 5 STK PERSONER DENNE UKEN, MÅ DU VENTE I NESTE UKE FOR Å KUNNE MØTE IGJEN 5 PERSONER.
 3. ANTALL GJESTER HJEMME ER 2 PERSONER, MED MINDRE GJESTENE TILHØRER SAMME HUSTAND, DET GJELDER VOKSNE OG BARN OVER 13 ÅR.
 4. VÆR NØYE MED HÅNDHYGIENEN.
 5. TEST DEG VED SYMPTOMER UANSETT.
 6. HOLD DEG HJEMME DERSOM DU ER SYK.
 7. PÅBUD MED MUNNBIND NÅR DU ER UTE: BUTIKKER/BUSS/TAXI/FRISØR OSV. VED REISE MED TAXI MÅ ALLE REGISTRERE SEG.
 8. PÅBUD OM HJEMMEKONTOR OM DU KAN OG OM DET ER PRAKTISK MULIG.
 9. PÅBUD OM STANS I ALLE AKTIVITETER INNENDØRS IDRETT/FRITIDSAKTIVITETER FOR VOKSNE OVER 20 ÅR.
 10. BEGRENSE ANTALL SERVERINGER MAN BESØKER PÅ EN OG SAMME DAG. ALTSÅ HOLD DEG TIL ET STED HELE TIDEN, IKKE DRA TIL ANDRE SERVERINGSTEDER.
 11. PÅBUD OM Å BEGRENSE PRIVATE INNENDØRS ARRANGEMENT PÅ OFFENTLIG STED TIL MAKS 10 PERSONER.
 12. SJENKESTOPP KL 22.00 OG PÅBUD OM SPISEPLIKT VED SERVERING OG REGISTERING AV ALLE KUNDER PÅ SERVERINGSTEDET.