Hopp til innhold

Er du medlem i TDF og har forslag til landsmøtet i NDF?

Send til styret i TDF snarest mulig (og senest 25. februar) dersom du ønsker at Trondheim Døveforening skal sende inn vedtektforslag til landsmøtet. (Vedtektforslag i forb. med NDF sine vedtekter).

Du kan også ta kontakt dersom du har saker du ønsker TDF skal sende inn til landsmøtet i NDF. Ta ev. kontakt om dette innen 14. mars.

Her er NDF sitt forslag til handlingsplan som skal behandles på landsmøtet:

Dersom du har forslag til endringer i handlingsplanen, som du ønsker at sendes inn fra TDF: Ta kontakt med TDF innen 14. mars.