Hopp til innhold

Bruker og Etat møtes 2020

Styremedlem Signe Sæther Bekkvik og daglig leder Gunnar Wæthing deltok på Digital konferanse torsdag 17. september 2020. Tusen takk til Trondheim Døvekirken for lån av møterom, med storskjerm.

Temaet under digital konferansen var Bruker og Etat møtes 2020 - Hvordan har vi møtt utfordringene koronasituasjonen har gitt oss? Perspektiv fra brukerside og etatside.

Konferansen ble tolket og tekstet.

Gjennomgangstonen i seminaret var utfordringene som stod i kø, det som kom frem som for oss som var viktig for oss, tall for antall konsultasjoner for 2020 frem til 20. september var 42 000 videokonsultasjoner og for året 2019 var det kun 12 videokonsultasjoner. For de som er interessert i å vite hva som ble sagt, se under.