Hopp til innhold

Internasjonale uke for døve!

Den internasjonale uke for døve (IWD) er et initiativ fra World Federation of the Deaf (WFD) og ble først lansert i 1958 i Roma, Italia. Det feires årlig av det globale døvesamfunnet i løpet av den siste hele uken i september, for å feire den samme måneden den første verdenskongressen i WFD ble avholdt.

Tegnspråk er en visuell kommunikasjonsform som benyttes av døve, tunghørte og hørende. Det eksisterer mer enn 300 ulike tegnspråk, og det finnes også et felles internasjonalt tegnspråk. På verdensbasis er det rundt 70 millioner døve mennesker i følge Verdensforbundet for døve (WFD). For personer som er døve eller har annen hørselshemming er tidlig tilgang på tegnspråk og tjenester på tegnspråk avgjørende for vekst og utvikling. For å kunne nå bærekraftsmålene må tjenester som god utdanning være tilgjengelig for døve.

Temaet for denne internasjonale uken for døve i 2020 er «Bekreftelse av døves menneskers rettigheter».

I år ønsker vi at alle interessenter skal forene seg for å støtte behovet for å sikre og fremme menneskerettighetene til døve! Bekreft din støtte for fulle menneskerettigheter for alle tegnspråkbrukere ved å signere WFD-charteret om tegnspråklige rettigheter for alle; www.wfdeaf.org/charter/

Takk!