Hopp til innhold

DELTAKERE, TEMAER OG SPØRSMÅL PÅ POLITISK DEBATT

Onsdag 30. august kl. 18 blir det politisk debatt i døveforeningen!

Følgende partier og politikere kommer:

Arbeiderpartiet           Eva Kristin Hansen   

Fremskrittspartiet       Mats Ramo              

Høyre                         Michael Momyr         

Kristelig Folkeparti    Berit Kapelrud                      

Miljøp. De Grønne     Line Fjørstad             

Pensjonistpartiet         Elizabeth B. Moan    

Rødt                           Arne Byrkjeflot         

Senterpartiet               Ole Herman Sveian   

Sosialistisk Venstrep. Rakel S. Trondal       

Venstre                       Tove Eivindsen         

Nedenfor noen temaer og spørsmål som vil bli stilt politikerne:

Spørsmål til politikerne 30.08.17

Politisk debatt onsdag 30.08.17, oppslag

Debatten vil bli tegnspråktolket og vi har også bestilt skrivetolking.

Åpent for alle, velkommen!