Hopp til innhold

Tegnspråktolket arrangement på Dokkhuset 21.11. fra kl 19

Ny teknologi har ført til radikale endringer i vår verden. Hvordan kan humaniora, kunst og teknologi samles om å møte noen av vår tids største problemstillinger - teknologisk utvikling, økologi, migrasjon, urett? Hvordan arbeider kunstnere, vitenskapsfolk og teknologer sammen for å forestille seg nye modeller for fremstilling av kunnskap og kreativitet og utforme nye løsninger? Tilbring kvelden med NTNUs tverrfaglige arbeidsgruppe for kunst og teknologi, ARTEC – The Arts and Technology Task Force, gjennom samtaler, fremføringer og kunst. Arrangementet finner sted på norsk og engelsk, med oversetting til tegnspråk.

For mer info: 

http://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/12b1196a-6b62-3341-8abe-5122daa3a128

 

https://innsida.ntnu.no/start#/events/12b1196a-6b62-3341-8abe-5122daa3a128?date=01-11-2017