Hopp til innhold

Allmøte – Møller barnehage

Torsdag 30. november kl. 19:00 på Klosterbakken.

KODA-utvalget gir informasjon og forteller om hva vi har gjort og vil gjøre. Hittil har vi skrevet kronikk, sendt brev til politikerne og tatt kontakt med andre brukerorganisasjoner.

Allmøtet vil bli tolket: Tegnspråktolking og stemmetolking. 
Skrivetolking eller andre tolkemetoder? Vennligst send egen bestilling direkte til NAV Tolketjenesten, tiden er for knapp. Be de kontakt oss for informasjon til tolkene.

Vi ønsker åpenhet rundt det som skjer: Alle er velkomne til møtet, og alle som har informasjon er velkomne til å dele det på møtet.

Kulturutvalget mener saken har høy prioritering og har gitt oss deres tillatelse til å bruke medlemkvelden til allmøte. Stor takk til dem!

Gratis kaffe og vafler 🙂

Hilsen KODA-utvalget