Hopp til innhold

Brev til Oppvekstkomiteen, Bystyret

Møller barnehagesaken

Oppvekstkomiteen i Bystyret skal i dag (onsdag 21. mars) behandle forslaget fra Rådmannens fagstab, sak Lokalisering av tegnspråklig barnehagetilbud - føringer for videre planlegging. Fagstaben foreslår her å legge tegnspråktilbudet til i en ordinær barnehage med 170 barn, Kolstad barnehage.

Et åpent brev er sendt til Oppvekstkomiteen:  Innsigelser til sak PS0006-18

Trondheim Døveforening ved foreldrelaget
 varsler her om manglende brukermedvirkning. Prosessen til nå har vært preget av hastverk og mangelfull informasjon til foreldrene og fagmiljøet, og forslaget har fått premisser på feil grunnlag. Vi ber om en ny vurdering som tar hensyn til faglige råd og foreldrenes ønsker.