Hopp til innhold

3 sjåførlærerstudenter søker kontakt med 4 hørselshemmede

Dvs. de søker etter

2 som allerede er sjåfører,  og 2 som er under kjøreskoleopplæring nå.

For å vite mer hva de ønsker, se hele mailen vi fikk her:

Hei! Vi er tre gutter som studerer ved trafikklærerlinja ved Nord Universitet i Stjørdal. Her skal vi skrive en kandidatoppgave og har valgt oss problemstillingen «Hvilke utfordringer møter hørselshemmede, både under føreropplæringen og senere som selvstendige sjåfører?». Grunnene til at vi har valgt oss dette temaet er flere. For det første syntes vi det pedagogiske aspektet bak det hele er interessant og tror prosjektet kommer til å være svært lærerikt. På den annen side har vi skjønt at et førerkort for mennesker med hørselshemminger av ulik grad kan bli veldig kostbart. Dette syntes vi er urettferdig og håper vi kan tilegne oss kunnskap som vil gagne både oss som lærere og ikke minst eventuelle hørselshemmede elever når vi kommer ut i jobb.
Måten vi har tenkt til å sette opp oppgaven på er fortsatt i planleggingsfasen, men kort fortalt ønsker vi å bygge oppgaven på to grunnpilarer. Vi ønsker å intervjue et par døve sjåfører og få høre deres meninger om hvordan føreropplæringen var og hvordan de opplever det å ferdes i trafikken. Intervjuene trenger ikke foregå ansikt til ansikt og vi kan gjerne anvende Skype, eller lignende.
Den neste er at vi ønsker å kjøre noen kjøretimer med to døve elever. Kjøretimene vil foregå i henhold til læreplanen for førerkortklasse B og vil bli nøye planlagt i samarbeid med nærveiledere på Nord Universitet. Dette er erfarne trafikklærere, men det er oss som studenter som kommer til å kjøre timene. Selve timene vil selvfølgelig være gratis for eleven, men det kan hende det tilfaller et administrasjonsgebyr på ca 1200,- fra Nord Universitet. Dette er dog ikke avklart enda. Vi tenker å kjøre minst 10 timer med hver elev, slik at prisen per kjøretime vil bli meget gunstig sammenlignet med en vanlig trafikkskole.
I tillegg må eleven ordne skyss til og fra Stjørdal. Derfor lønner det seg at disse holder til i nærheten av Stjørdal. For eksempel Trondheim. Vi ønsker oss i utgangspunktet å samarbeide med studenter på høyere utdanning. Grunnen til dette er at timene i hovedsak vil foregå på dagtid og fraværsgrensa på videregående skole er en utfordring. Derfor lurte vi på om dere i Trondheim Døveforbund kunne sette oss i kontakt med noen kandidater som kunne tenke seg å være med på prosjektet?
Med vennlig hilsen Robin Andreas Jørgensen, Aleksander Hassel og Ole G. Langerud.

Tilbakemeldinger ønskes snarest og senest 5. november på mail til ole.gl.@hotmail.com