Hopp til innhold

Vedr. årsberetningen 2018

I årsberetningen for 2018 (på side 13 i årsmøtepapirene) sto det at familieforestillingen Mons og Monsteret på julemarkedet ble tolket. Dette medfører ikke riktighet, da det ikke var tolker tilgjengelig til dette oppdraget. Denne feilinfo i årsberetningen ble ikke oppdaget av oss før etter årsmøtet. Vi har allikevel tatt denne setningen bort fra årsberetningen nå i ettertid. Pga. årsberetningen er historisk materiale/informasjon som må medføre riktighet. Ta kontakt med foreningen pr. mail om det er andre synspunkter, eller spørsmål i forbindelse med denne saken.