Hopp til innhold

Informasjon om gravearbeider i Klostergata

Gravearbeidene starter i uke 22 og vil fortsette i 8-10 uker, og kan føre til

  • redusert framkommelighet
  • støy fra maskiner og utstyr
  • vibrasjoner / rystelser
  • kortere- og lengre vannavstegninger
  • økt og variert anleggstrafikk
  • støv fra anleggsarbeidene
  • strømbrudd, signalet til TV og internett kan bli brutt ved uhell

Se hele informasjonen her: