Hopp til innhold

Informasjon fra NAV

Informasjon fra NAV

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hva-har-du-vansker-med/nyttig-a-vite/korona-informasjon-fra-nav-hjelpemiddelsentral

Oppmøtetolk

Oppmøtetolk brukes kun på oppdrag der det er helt nødvendig. Hvilke oppdrag dette er, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men kan typisk handle om liv og helse, og der man ikke har mulighet for å benytte fjerntolking. Dette skal vurderes strengt for å hindre at tolkene blir smittebærere og for å sikre at vi har beredskap på tolking i akutte eller helt nødvendige situasjoner.

Informasjon til tolkebestillere i Trøndelag

  • Vi tilbyr tolk via skjerm - fjerntolk

Vi gir informasjon om hvordan bruke fjerntolk

https://www.kunnskapsbanken.net/tolking/fjerntolking/

Vi oppfordrer tolkebrukere å bestille fjerntolk for å teste at det fungerer

  • Akuttvakt telefon/sms er åpen som vanlig
  • Billedtolk har utvidet åpningstiden til 08.00 – 24.00

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/tjenester-og-produkter/bildetolktjenesten

Tolketjenesten i Trøndelag

Åpningstid 08.00 – 15.30 mandag - fredag

E-post: nav.tolketjenesten.trondelag@nav.no

SMS: 952 85 381

Nettbestilling: www.nav.no/tolkebestilling

Tlf: 40 70 28 16

Bildetolk: https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/tjenester-og-produkter/bildetolktjenesten

Akutt tolketjeneste tlf/sms 958 35 201

Denne situasjonen varer frem til 13.april eller til at myndighetene bestemmer noe annet

Ta kontakt om dere har spørsmål om tolketjeneste

Med vennlig hilsen

NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag

facebook-icon

Følg oss på Facebook

facebook.com/navhmstrl