Hopp til innhold

Kurs i brukermedvirkning.

Det var meget interessant, grunnopplæring i brukermedvirkning arrangert av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) på Stiklestad, Verdal.

Vår sekretær Solveig Fremstad og Gerd-Unni Rougnø fra Tegnspråklige Frivilligsentral Trondheim steppet inn for andre på kort varsel pga. forfall.

Tema; Hva er en brukermedvirker? Kan jeg være en brukermedvirker? Hvilken kompetanse bør man inne ha? Hva er min rolle som brukerrepresentant? Hvem representerer jeg i en slik rolle?.

Kursholder var fylkessekretær i FFO Trøndelag Kari Frøseth Johansen.