Hopp til innhold

Tolking på St. Olavs Hospital?

Torsdag den 1. oktober hadde vi møte med Helsefaglig rådgiver Therese Svendsen, avdeling for forskning, innovasjon og utdanning på St. Olavs Hospital.

Bilde fra høyre; Helsefaglig rådgiver Therese Svendsen fra St. Olav og vår daglig leder Gunnar Wæthing.

Tema under møtet var om tegnspråktolk på sykehus, der vi informerte om tilbakemeldinger fra brukere, om mangelfullt tilbud på tegnspråktolk ved St. Olavs hospital.

Vi var enig i at pandemien (Covid-19) har gitt ekstra store utfordringer for sykehus, tolketjenesten og ikke minst for brukere!

Det var god tone under møtet, at vi ble enig om å ta nytt møte om ikke så lenge.