Hopp til innhold

Viktig informasjon fra NAV Hjelpemidler og tilrettelegging, om smittevern og tolketjenester.

Tekst til video:

Mandag 4. januar la Regjeringen fram nye nasjonale tiltak for å hindre smittespredning. Smittesituasjonen i Norge nå er økende. Tiltakene innebærer blant annet at undervisning i høyskoler og universiteter gjøres digital, at de som kan det benytter seg av hjemmekontor og at sosial kontakt må begrenses i stor grad.

Smittesituasjonen påvirker også hvordan tolketjenester gjennomføres. Ved tolkebestillinger må tolketjenesten vurdere nøye om tolkeoppdraget kan løses ved skjermtolking.

Smittesituasjonen i Norge er ulik avhengig av hvor man bor. Det er derfor viktig at du følger med på lokal informasjon fra hjelpemiddelsentralen, om tolketjenester i ditt fylke.

Om du trenger opplæring i bruk av videotolk, finnes denne både i skriftlig form og på tegnspråk her på kunnskapsbanken,

Videotolking bestiller du hos din lokale tolketjeneste.

Bildetolktjenesten er også åpen for bildetolking. Åpningstider er mandag – fredag kl 08:00 – 22:00.

Regjeringens tiltak varer frem til 18. januar.