Hopp til innhold

Informasjon fra styret:

Det har blitt inngått sluttavtale med daglig leder. Innholdet i avtalen, likeså personalsaker i foreningen er taushetsbelagt.

Mer detaljert informasjon om saken vil derfor ikke bli gitt.

Men hva vil dette bety fremover?

Av smittevernårsaker er aktivitet i foreningen lav, men noe aktivitet med små grupper er avtalt, samt møter etc.

Slik aktivitet vil gå som planlagt fremover. Ta kontakt med foreningen dersom usikkerhet rundt, eller om det er praktiske spørsmål omkring, avtalt aktivitet fremover eller andre ting som ønskes å tas opp med foreningen. Tegnspråklig Frivilligsentral kan kontaktes om det er avtalt aktivitet, der frivilligsentralen er samarbeidspartner.

Daglig leder i frivilligsentralen er ofte på sitt kontor, det er bare å ta kontakt om det er noe.

Sekretær i døveforeningen er ofte på sitt kontor, det er bare å ta kontakt.

Kontaktinformasjonen er som før:

E-post: post@trondheimdf.no

Også mailer til styret kan sendes dit, men man kan også sende direkte til styreleder på e-postadresse: t-sole2@online.no

Mobilnummer til foreningen: 97 11 58 38

Mobilnummer til styreleder: 97 79 09 34

Mobilnummer til nestleder: 92 21 44 15