Hopp til innhold

Nye nasjonale anbefalinger og regler fra 25 mars til 12 april.

1 meter blir nå til 2 meter. De som du hittil har holdt minst 1 meters avstand til, må du fra nå av holde minst 2 meter avstand til.

Maks 2 gjester på besøk.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du ikke dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av 1 til 2 faste venner.

Ha få kontakter og de samme over tid. Du bør begrense den sosiale kontakten mest mulig.

Buk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde 2 meters avstand.

Bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Alle reiser som ikke er nødvendige, bør utsettes med disse unntakene: Reiser til og fra arbeid og når det ikke er mulig med hjemmekontor. Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer. Reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.

Det er tidligere bestemt at det skal være digitalt undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6 april, dette fremskyndes nå til 25 mars og varer til 12 april.

NYE REGLER:

Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organisert idretts-og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak av profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre stenges, men man kan ha åpent for innbyggere i kommunen, for rehabilitering, individuell trening og behandling.

Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser der det er praktisk mulig.

Personer som reiser til unødvendig utenlandsreise, må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Regjeringen anbefaler at alle planlagt arrangementer avlyses. Hvis arrangementet ikke kan utsettes, gjelder disse reglene:

Innendørs tillates det 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangement for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser, når det benyttes faste tilviste plasser.