Hopp til innhold

Tolk på offentlige arrangement

Kulturenheten har ansvar for tolk på offentlige arrangement og de ønsker at de fleste arrangement skal bli tolket – men det spørs tilgjengelig på tolk og økonomi. Tegnspråktolk og skrive tolk sin pott er på 200.000 kr per år.

Se skjerma på hva som er ønsket det skal tolkes til, har dere innspill til flere arrangement?

Send innspill til Tonje på 900 11 361 eller på e-post tonje.forness-hovin@trondheimdf.no
innen mandag 12.februar.

🙂